Cocemfe

Línea Accesibilidad

App Línea Accesibilidad

Línea Accesibilidad és un servei de participació ciutadana i de comunicació d’incidències d’accessibilitat al teu municipi. Només cal que descarreguis l’aplicació de manera totalment gratuïta per posar-te en contacte amb el teu Ajuntament i comunicar-li qualsevol desperfecte en els elements d’accessibilitat ja existents en el medi urbà, els quals dificulten o impedeixen la mobilitat de les persones.

Amb només quatre passos senzills podràs comunicar la incidència (selecciona’n la categoria, la ubicació, puja fotografies i envia el teu comentari). Immediatament, el tècnic de l’Ajuntament rep la comunicació i comença els tràmits per gestionar-la. Cada cop que es fa un canvi d’estat en la incidència, rebràs una notificació. Així, estaràs informat/ada en temps real dels passos que s’estan portant a terme.

Quin tipus d’incidència es poden comunicar? Desperfectes del paviment (rebaixos, voreres, guals, etc.) en places d’aparcament, en l’accés al transport urbà/interurbà i vehicles (itineraris, parades, marquesines, etc.), senyalització defectuosa (informació, mida dels caràcters, colors, etc.), elements que dificulten el pas i que es poden eliminar (contenidors, pilons, arquetes, reixetes, etc.), entre d’altres.

Qui pot comunicar una incidència? Tots els ciutadans. La mobilitat i l’accessibilitat són drets que totes les persones, en col•laboració amb les administracions més properes i amb el municipi, han de promoure.

A més, per a més informació sobre accessibilitat, pots consultar el nostre observatori de l’accessibilitat de COCEMFE (www.observatoriodelaaccesibilidad.es)