Cocemfe

Línea Accesibilidad

App Línea Accesibilidad

Línea Accesibilidad és un servei de participació ciutadana i de comunicació d'incidències d'accessibilitat al teu municipi. Només has de descarregar l'app de forma completament gratuïta per tal de posar-te en contacte amb el teu Ajuntament i comunicar qualsevol desperfecte en els elements d'accessibilitat ja existents en el medi urbà, que dificulten o impedeixen la mobilitat de les persones.

Amb només quatre senzills passos podràs fer arribar la incidència (selecciona la categoria, marca la ubicació, puja fotografies i envia el teu comentari). De forma immediata, el tècnic de l'Ajuntament rep la comunicació i comença els tràmits per tal de gestionar-la. Cada vegada que es realitze un canvi d'estat en la incidència, rebràs una notificació. Així, estaràs informat/da en temps real dels passos que s'estan duent a terme.

Quin tipus d'incidències es poden comunicar? Desperfectes del paviment (rebaixos, voreres, guals, etc.), en places d'aparcament, en l'accés al transport urbà/interurbans i vehicles (itineraris, parades, marquesines, etc.), senyalització defectuosa (informació, grandària dels caràcters, colors, etc.), elements que dificulten el pas i que poden ser removibles (contenidors, bol•lards, arquetes, reixetes, etc.), altres.

Qui pot comunicar una incidència? Tots els ciutadans. La mobilitat i l'accessibilitat són drets que han de ser promoguts per totes les persones en col•laboració amb les seues administracions més properes del municipi.

A més, per a més informació sobre accessibilitat pots consultar el nostre Observatori de l'Accessibilitat de COCEMFE (www.observatoriodelaaccesibilidad.es)